Felaketten Kurtarma

Felaket Senaryoları doğal afet, kullanıcılardan kaynaklanan nedenler veya donanım arızaları sebebiyle hayati BT Sistemlerinin hemen veya daha sonra devamlılığını sağlamak amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir. Her kurumun kendine özel iş süreçleri, kurum için hayati değer taşıyan veri ambarları bulunur. Bu verilerin yaklaşık 400 Km uzaklıktaki başka bir alana hemen veya daha sonra kullanılabilir şekilde tutarlı olarak kopyalanma herhangi bir felaketten korunabilmek için ilk adımdır. Bu konudaki Uluslararası Standartlar iki veri merkezi arasındaki güvenli coğrafi uzaklığı en az 200 Miles (yaklaşık 321 Km) olarak kabul eder.


Replikasyon

Teletek, İstanbul Bulut Platformundaki veriyi yaklaşık 350 Km uzaklıkta bulunan Ankara Bulut Platformuna kısa aralıklarla veya sürekli kopyalamaktadır. Böylece Felaket Senaryoları için ek bir yazılım veya donanım yatırımı yapmadan kullandığınız kadar kapasitedeki verilerinizi Ankara Bulut Platformumuza taşıyabilir, ihtiyaç duyduğunuz anda uygulamalarınızı Ankara’dan çalışabilir hale getirebilirsiniz.


Uzak Noktaya Yedekleme

Sürekli ihtiyacınızın bulunmadığı ancak farklı bir coğrafi bölgede de yedeğinin bulunmasını istediğiniz veriler tercih ettiğiniz zaman aralıklarıyla kopyalanır. İstenmeyen veri kaybı veya veri bozulması sonrası yedekleri geri çağırarak işinize devam edebilirsiniz.


 

 

© 2015 Teletek. All rights reserved.